Všeobecné obchodné podmienky

 1. Rozsah pôsobnosti
 2. Zmluvní partneri
 3. Uzatvorenie zmluvy
 4. Odstúpenie zmluvy
 5. Ceny a prepravné náklady
 6. Dodacie podmienky
 7. Platobné podmienky
 8. Výhrada vlastníckeho práva
 9. Poškodenie spôsobené prepravou
 10. Záruka a garancia
 11. Ďalšie informácie

1. Rozsah pôsobnosti

Na všetky objednávky realizované prostredníctvom nášho e-shopu a dodávky od MADA Slovakia s.r.o. spotrebiteľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, vykonávajúca právny úkon za účelom, ktorý nie je možné z jeho povahy započítať ani do podnikateľskej činnosti, ani do činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

Na úvod

2. Zmluvní partneri

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou MADA Slovakia s.r.o.. V prípade Vašich otázok, reklamácií a sťažností sa môžete v pracovných dňoch obrátiť na náš zákaznícky servis.

Kontakt:

Telefón: +421 55 62 555 14 (Každý pracovný deň od 830 do 1630.)
E-Mail pre maloobchod: obchod@madamusic.sk
E-Mail pre veľkoobchod: mada@madamusic.sk

Na úvod

3. Uzatvorenie zmluvy

Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Vyhradzujeme si právo na omyl. Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky. K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.

Na úvod

4. Odstúpenie zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.

Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré sme oprávnení jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny. Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.). S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Postup pri odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy (napr. E-mailovou správou alebo poštovým listom) na nasledovnej adrese:

E-Mail pre maloobchod: obchod@madamusic.sk
E-Mail pre veľkoobchod: mada@madamusic.sk
Poštová adresa: MADA MUSIC, Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).

Vrátenie platby

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše oddelenie. Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, používame na vrátenie platby bezhotovostný prevod na bankový účet. Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti. Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.

Darčeky a bonusy

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Tovar prosím pošlite alebo doručte na túto adresu:

Poštová adresa: MADA MUSIC, Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

Uvedená adresa pre vrátenie platí aj v prípade, že ste si ako metódu prevzatia zvolili Osobný odber. Ak odstupujete od zmluvy, tovar je možné vrátiť iba na uvedenú adresu.

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním, ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.
 • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: slúchadlá typu In-Ear, náustky, nátrubky pre dychové nástroje, flauty, ústne harmoniky), pokiaľ bolo ich zapečatenie po dodávke porušené.
 • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením. Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Na úvod

5. Ceny a prepravné náklady

Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné náležitosti ceny. Pri produktoch, ktoré nemáme na sklade si vyhradzujeme právo zmeny ceny, zákazníka budeme o tom vopred informovať. Pokiaľ celková hodnota objednávky nepresiahne 99 EUR, účtujeme k uvedeným cenám za dodávku v rámci Slovenskej republiky paušálny poplatok 6,00 EUR za každú objednávku, v rámci Českej republiky paušálny poplatok 12 EUR ktorá je prepočítaná na Kč podla kurzu. Pokiaľ cena objednávky presiahne hranicu 99 EUR, neúčtujeme si žiadne dodatočné prepravné poplatky v rámci Slovenskej republiky. 

Pozor! Výnimkou môžu byť produkty zaradené do kategórie skladový výpredaj. Pri týchto produktoch je možné, že sa účtuje prepravný náklad aj nad 99 EUR.

Rámci Českej republiky účtujeme paušálny poplatok 12 EUR ktorá je prepočítaná na Kč podla kurzu.

Pozor! Výnimkou môžu byť produkty zaradené do kategórie skladový výpredaj. Pri týchto produktoch je možné, že sa účtuje prepravný náklad navyše.

Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete aj na stránkach venovaných jednotlivým produktom, v nákupnom košíku a na stránke, z ktorej môžete realizovať objednávku.

Na úvod

6. Dodacie podmienky

Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom. Tiež je možné aj osobné vyzdvihnutie tovaru v ktoromkoľvek z dostupných odberných miest na území Slovenskej republiky.

Prepravu dodávok zabezpečuje spoločnosť UPS (zásielky so štandardnou hmotnosťou a rozmermi). Pokiaľ nie je pri opise daného produktu uvedené inak, je všetok ponúkaný tovar (okrem vystavených kusov) pripravený na okamžité odoslanie a doručenie v rámci 1 pracovného dňa. Pokiaľ je doba dodania odlišná, nájdete o tom informáciu na príslušnej stránke k danému produktu.

Na úvod

7. Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene EURO.

Dobierka

Úhrada v hotovosti priamo konkrétnemu prepravcovi, ktorý zásielku privezie.

Platba online kartou

Po odoslaní objednávky vás systém presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu a umožní vám online platbu platobnou kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, alebo Mastercard Mobile. Vyplníte požadované údaje o karte a odošlete platbu. O výsledku transakcie nás banka informuje okamžite a tak môžeme tovar odoslať bez čakania.

Bankový prevod

Po odoslaní objednávky vám systém automaticky zašle údaje o Objednávke. Neskôr obdržíte E-mail s Faktúrou, kde sú uvedené platobné údaje. Po prihlásení do vášho internet bankingu môžete čiastku jednoducho previesť na náš účet a po zaregistrovaní úhrady na našom účte tovar ihneď odošleme.

Platba v odbernom mieste

Ak si v objednávke vyberiete Osobný odber, zaplatiť za tovar až pri prevzatí tovaru v odbernom mieste. Zaplatiť môžete v hotovosti, alebo kartou.

Na splátky cez Quatro

Ak máte pravidelný príjem, môžete využiť financovanie vášho nákupu formou úveru na diaľku od spoločnosti Quatro. Jednoducho si v košíku zvolíte spôsob platby Na splátky a vyberiete si splátkovú spoločnosť. Po dokončení objednávky kliknete na tlačidlo Založiť úverovú zmluvu a systém vás presmeruje do prostredia splátkovej spoločnosti Quatro, kde vyplníte požadované údaje a odošlete žiadosť o úver. Keď je úver schválený, hneď vám Quatro pošle e-mail so zmluvou. Je potrebné ju vytlačiť, podpísať a čo najrýchlejšie poslať späť do Quatro poštou. To trvá deň, dva. Keď Quatro vašu zmluvu dostane, pošle nám e-mailom pokyn, že môžeme tovar uvoľniť. Vtedy môžeme váš tovar okamžite odoslať na vašu adresu.

Na úvod

8. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti MADA Slovakia s.r.o.

Na úvod

9. Poškodenie spôsobené prepravou

Pokiaľ Vám bol dodaný tovar s očividným poškodením spôsobeným prepravou, reklamujte takýto tovar podľa možnosti okamžite u doručovateľa a bezodkladne nás kontaktujte. Neskoršie podanie takejto reklamácie alebo neskorší kontakt s nami sa však nijako nedotkne Vašich zákonným nárokov a ich uplatnenia, najmä pokiaľ ide o Vaše právo na záruku. Pomôže nám to však uplatniť naše nároky voči prepravcovi resp. poistenie prepravy.

Na úvod

10. Záruka a garancia

Na hudobné nástroje, ozvučovaciu techniku a príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr.: trsátka, blany a paličky na bicie, struny, fadery, potenciometre a elektrónky) jeho záruka je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady.

Na úvod

11. Ďalšie informácie

Predĺžená záručná 36-mesačná lehota platí len na vybrané produkty.

Počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) si MADA Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na Dobu neurčitú. (lehota na bezplatnú opravu podlieha výhradne individuálnej dohode medzi servisom a zákazníkom po zohľadnení dodacej lehoty na zaistenie originálneho náhradného dielu). MADA Slovakia s.r.o. sa napriek tejto úprave zaväzuje vykonať bezplatnú opravu bez zbytočných odkladov.

Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne závada produktu, ktorú nie je možné odstrániť, ani z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vymeniť produkt za nový, MADA Slovakia s.r.o. nevracia zákazníkovi plnú kúpnu cenu, ale poskytne záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami.

Nárok na náhradu škody, spôsobenej predĺženým reklamačným konaním si môžete uplatniť len v prípade, že preukázateľne došlo k úmyselnému zdržiavaniu, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany reklamačného strediska. Ak počas platnosti predĺženej 12-mesačnej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene tovaru za nový kus, nevzniká naň automaticky nárok na novú 36 -mesačnú záručnú lehotu. Naďalej plynie pôvodná záručná lehota.

Špeciálny prípad

Špeciálna kategória so zárukou 24 mesiacov sú činely, ktoré svojou materiálovou povahou a spôsobom použitia podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Po vykonaní expertízy autorizovaným servisným strediskom MADA Slovakia s.r.o. bude pri posudzovaní vzatá do úvahy nielen miera prirodzeného opotrebovania materiálu, ale aj vylúčenie zodpovednosti za chyby v dôsledku mechanického poškodenia úderom s intenzitou presahuje úroveň mechanickej odolnosti materiálu.

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia predajného dokladu a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky

 • mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
 • používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
 • neodborné zaobchádzanie
 • zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

Na úvod


Prihláste sa a ušetrite!

Prijímajte e-mailom zaujímavé ponuky a tipy na zľavy