Obchodné podmienky

Ako nakupovať?

Nakupovať môžete on-line priamo na našej stránke, rýchlo a jednoducho:

 • kliknite na produkt
 • zadajte množstvo/počet kusov
 • pridajte produkt do elektronického nákupného košíka (kliknite na “PRIDAŤ DO KOŠÍKA“)
 • pre ukončenie nákupu kliknite na “POKLADŇA“
 • ak nemáte vytvorený zákaznícky účet kliknite na “REGISTROVAŤ“, ušetrí Vám to čas pri ďalšom nákupe. Ak sa nechcete registrovať kliknite na “KÚPIŤ BEZ REGISTRÁCIE“.
 • vyplňte kontaktný formulár (údaje označené symbolom * sú povinné) a kliknite na  “POKRAČOVAŤ“
 • kliknite na “POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“

O úspešnom odoslaní a prijatí objednávky budete informovaní prostredníctvom automatického e-mailového potvrdenia. Ak máte problém s vytvorením objednávky, môžete si tovar objednať aj prostredníctvom e-mailu na adrese obchod@madamusic.sk.

Platba a doručenie

Tovar objednaný v našom internetovom obchode bude zaslaný na adresu, ktorú ste zadali v kontaktnom formulári. Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou UPS (http://www.ups.com), pričom cena prepravného je 3,50,- €. Pri objednávkach od 49,- € je prepravné zdarma. Tieto ceny prepravného platia v rámci Slovenskej republiky. Cena prepravného do Českej republiky pri objednávke nad 1330 Kč je 100 Kč. Cena prepravného pri zásielke do 10 kg v rámci EÚ je 10 €, pri váhe nad 10 kg je poštovné individálne.

Kuriérska spoločnosť UPS nám garantuje doručenie zásielky v SR nasledujúci pracovný deň a do ČR do 2 pracovných dní od odoslania. Presný čas doručenia sa však vopred garantovať nedá, a preto kuriér spoločnosti UPS Vás bude pred doručením zásielky kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári a upresní čas doručenia.

Počas víkendov a sviatkov je rozvoz zásielok pozastavený až do nasledujúceho pracovného dňa!

Za tovar, ktorý ste si objednali zaplatíte priamo kuriérovi spoločnosti UPS Slovakia.

Dôležité upozornenie: Ak pri doručení zásielky je evidentne poškodený obal tovaru, takúto zásielku NEPREBERAJTE!

Náš internetový obchod MADA MUSIC nezodpovedá za:

 • oneskorenie zásielky spôsobené kuriérskou spoločnosťou
 • nedoručenie zásielky z dôvodu nesprávnych kontaktných údajov zadaných v kontaktnom formulári
 • poškodenie tovaru počas prepravy/doručenia spôsobené kuriérskou spoločnosťou
 • oneskorenie alebo nedoručenie zásielky z dôvodu vyššej moci

Reklamačný poriadok

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 • V prípade reklamácie tovaru zakúpeného v niektorej našej predajni je nutné doniesť reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o zakúpení do konkrétnej predajne, kde ste tento tovar zakúpili.
 • V prípade reklamácie tovaru, zakúpeného v našom internetovom obchode MADA MUSIC je nutné zaslať reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o zakúpení – faktúra, kuriérskou spoločnosťou (NIE POŠTOU) priamo k nám na adresu: Mada Slovakia s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
 • Náklady na prepravu tovaru, určeného na reklamáciu si hradí zákazník.
 • Náklady na prepravu opraveného tovaru oprávnenej reklamácie smerom k zákazníkovi hradí MADA MUSIC – Mada Slovakia s.r.o.
  Ak sa jedná o neopodstatnenú reklamáciu, tak prepravu smerom k zákazníkovi si hradí zákazník sám na vlastné náklady.
 • V záujme urýchlenia reklamačného konania nezabudnite k reklamovanému tovaru priložiť kópiu faktúry a tiež popis závady.
 • Každá reklamácia bude vyriešená do 30 dní. Táto lehota 30 dní začína plynúť odo dňa prevzatia zásielky s reklamovaným tovarom našim internetovým obchodom.

Stornovanie objednávky

 • Zákazník má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Takáto storno objednávka bude považovaná za zrušenú. Pre stornovanie objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky a Vaše kontaktné údaje.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar zákazníkovi, alebo v cene, ktorá je uvedená v našom internetovom obchode a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Všeobecné obchodné podmienky:

Dodávateľ

MADA Slovakia s.r.o.
Puškinova 10
040 01 Košice I
Slovenská republika

Zapísaný v OR Okr. súdu Košice I
Odd.: Sro, vložka č. 347/V

IČO: 00617431
DIČ: 2020484521
IČ DPH: SK2020484521

Zoznam okruhov

Rozsah pôsobnosti
Zmluvní partneri
Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy
Ceny a prepravné náklady
Dodacie podmienky
Platobné podmienky
Výhrada vlastníckeho práva
Poškodenie spôsobené prepravou
Záruka a garancia
Ďalšie informácie

Rozsah pôsobnosti

Na všetky objednávky realizované prostredníctvom nášho e-shopu a dodávky od MADA Slovakia s.r.o. (ďalej len: MADA) spotrebiteľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky (VOP).
Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, vykonávajúca právny úkon za účelom, ktorý nie je možné z jeho  povahy započítať ani do podnikateľskej činnosti, ani do činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

Zmluvní partneri

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou MADA Slovakia s.r.o. V prípade Vašich otázok, reklamácií a sťažností sa môžete v pracovných dňoch obrátiť na náš zákaznícky servis.

Kontakt

Telefón: +421 55 62 555 14 (Od pondelka do piatku 8:30 – 16:30 hod.)
E-Mail: pre maloobchod obchod@madamusic.sk, pre veľkoobchod mada@madamusic.sk

Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy

Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Vyhradzujeme si právo na omyl.
Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky. K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.

Odstúpenie od zmluvy – Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré sme oprávnení jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny. Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.). S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Postup pri odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy (napr. E-mailovou správou alebo poštovým listom) na nasledovnej adrese:

E-Mail

mada@madamusic.sk
obchod@madamusic.sk

Poštová adresa

MADA MUSIC
Rampová 4
040 01 Košice
Slovenská republika

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).

Vrátenie platby

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše oddelenie. Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, používame na vrátenie platby bezhotovostný prevod na bankový účet. Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti. Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.

Darčeky a bonusy

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom.
Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Tovar prosím pošlite alebo doručte na túto adresu:

MADA MUSIC
Rampová 4
040 01 Košice
Slovenská republika

Uvedená adresa pre vrátenie platí aj v prípade, že ste si ako metódu prevzatia zvolili Osobný odber.
Ak odstupujete od zmluvy, tovar je možné vrátiť iba na uvedenú adresu.

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním, ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.
 • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: slúchadlá typu In-Ear, náustky, nátrubky pre dychové nástroje, flauty, ústne harmoniky), pokiaľ bolo ich zapečatenie po dodávke porušené.
 • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením. Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Ceny a prepravné podmienky

Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné náležitosti ceny. Pri produktoch, ktoré nemáme na sklade si vyhradzujeme právo zmeny ceny, zákazníka budeme o tom vopred informovať. Pokiaľ celková hodnota objednávky nepresiahne 49 EUR/1350 Kč, účtujeme k uvedeným cenám za dodávku v rámci Slovenskej republiky paušálny poplatok 3,50 EUR za každú objednávku, v rámci Českej republiky paušálny poplatok 100 Kč. Pokiaľ cena objednávky presiahne hranicu 49 EUR/1350 Kč, neúčtujeme si žiadne dodatočné prepravné poplatky. Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete aj na stránkach venovaných jednotlivým produktom, v nákupnom košíku a na stránke, z ktorej môžete realizovať objednávku.

Dodacie podmienky

Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom. Tiež je možné aj osobné vyzdvihnutie tovaru v ktoromkoľvek z dostupných odberných miest na území Slovenskej republiky.

Prepravu dodávok zabezpečuje spoločnosť UPS (zásielky so štandardnou hmotnosťou a rozmermi). Pokiaľ nie je pri opise daného produktu uvedené inak, je všetok ponúkaný tovar (okrem vystavených kusov) pripravený na okamžité odoslanie a doručenie v rámci 1 pracovného dňa. Pokiaľ je doba dodania odlišná, nájdete o tom informáciu na príslušnej stránke k danému produktu.

Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene EURO.

Dobierka

Úhrada v hotovosti priamo konkrétnemu prepravcovi, ktorý zásielku privezie.

Platba online kartou

Po odoslaní objednávky vás systém presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu a umožní vám online platbu platobnou kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, alebo Mastercard Mobile. Vyplníte požadované údaje o karte a odošlete platbu. O výsledku transakcie nás banka informuje okamžite a tak môžeme tovar odoslať bez čakania.

Bankový prevod

Po odoslaní objednávky vám systém automaticky zašle údaje o Objednávke. Neskôr obdržíte E-mail s Faktúrou, kde sú uvedené platobné údaje. Po prihlásení do vášho internet bankingu môžete čiastku jednoducho previesť na náš účet a po zaregistrovaní úhrady na našom účte tovar ihneď odošleme.

Platba v odbernom mieste

Ak si v objednávke vyberiete Osobný odber, zaplatiť za tovar až pri prevzatí tovaru v odbernom mieste. Zaplatiť môžete v hotovosti, alebo kartou.

Na splátky cez Quatro

Ak máte pravidelný príjem, môžete využiť financovanie vášho nákupu formou úveru na diaľku od spoločnosti Quatro. Jednoducho si v košíku zvolíte spôsob platby Na splátky a vyberiete si splátkovú spoločnosť. Po dokončení objednávky kliknete na tlačidlo Založiť úverovú zmluvu a systém vás presmeruje do prostredia splátkovej spoločnosti Quatro, kde vyplníte požadované údaje a odošlete žiadosť o úver. Keď je úver schválený, hneď vám Quatro pošle e-mail so zmluvou. Je potrebné ju vytlačiť, podpísať a čo najrýchlejšie poslať späť do Quatro poštou. To trvá deň, dva. Keď Quatro vašu zmluvu dostane, pošle nám e-mailom pokyn, že môžeme tovar uvoľniť. Vtedy môžeme váš tovar okamžite odoslať na vašu adresu.

Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti MADA Slovakia s.r.o.

Poškodenie spôsobené prepravou

Pokiaľ Vám bol dodaný tovar s očividným poškodením spôsobeným prepravou, reklamujte takýto tovar podľa možnosti okamžite u doručovateľa a bezodkladne nás kontaktujte. Neskoršie podanie takejto reklamácie alebo neskorší kontakt s nami sa však nijako nedotkne Vašich zákonným nárokov a ich uplatnenia, najmä pokiaľ ide o Vaše právo na záruku. Pomôže nám to však uplatniť naše nároky voči prepravcovi resp. poistenie prepravy.

Záruka a garancia

Na hudobné nástroje, ozvučovaciu techniku a príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr.: trsátka, blany a paličky na bicie, struny, fadery, potenciometre a elektrónky) jeho záruka je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady.

Predĺžená záručná doba

Predĺžená záručná 36-mesačná lehota platí len na vybrané produkty.

Počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) si MADA vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na Dobu neurčitú. (lehota na bezplatnú opravu podlieha výhradne individuálnej dohode medzi servisom a zákazníkom po zohľadnení dodacej lehoty na zaistenie originálneho náhradného dielu). MADA sa napriek tejto úprave zaväzuje vykonať bezplatnú opravu bez zbytočných odkladov.

Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne závada produktu, ktorú nie je možné odstrániť, ani z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vymeniť produkt za nový, MADA nevracia zákazníkovi plnú kúpnu cenu, ale poskytne záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami.

Nárok na náhradu škody, spôsobenej predĺženým reklamačným konaním si môžete uplatniť len v prípade, že preukázateľne došlo k úmyselnému zdržiavaniu, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany reklamačného strediska. Ak počas platnosti predĺženej 12-mesačnej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene tovaru za nový kus, nevzniká naň automaticky nárok na novú 36 -mesačnú záručnú lehotu. Naďalej plynie pôvodná záručná lehota.

Špeciálny prípad

Špeciálna kategória so zárukou 24 mesiacov sú činely, ktoré svojou materiálovou povahou a spôsobom použitia podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Po vykonaní expertízy autorizovaným servisným strediskom MADA bude pri posudzovaní vzatá do úvahy nielen miera prirodzeného opotrebovania materiálu, ale aj vylúčenie zodpovednosti za chyby v dôsledku mechanického poškodenia úderom s intenzitou presahuje úroveň mechanickej odolnosti materiálu.

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia predajného dokladu a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky

 • mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
 • používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
 • neodborné zaobchádzanie
 • zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

Ďalšie informácie

Objednávkový proces

Ak ste našli želaný produkt, môžete ho pridať nezáväzne do nákupného košíka stlačením tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne zobraziť pomocou tlačidla pre ZOBRAZIŤ KOŠÍK. Pridané produkty môžete kedykoľvek z nákupného košíka odstrániť pomocou tlačidla so symbolom vymazania. Ak chcete produkty vložené do nákupného košíka kúpiť, stlačte tlačidlo „PREJSŤ K POKLADNI“. Následne sa zaregistrujte alebo sa prihláste do Vášho už existujúceho účtu a vložte Vaše údaje. Povinné polia sú označené znakom „*“. Vaše dáta sa prenášajú v zakryptovanej forme. Po zadaní Vašich údajov a výbere platobnej metódy sa dostanete do kroku „ZÁVEREČNÁ KONTROLA“, v ktorom môžete znovu skontrolovať všetky údaje.  Pomocou tlačidla “ODOSLAŤ MOJU OBJEDN8VKU” dokončíte proces objednávky. Objednávkový proces sa dá kedykoľvek zrušiť zatvorením okna prehliadača.

Text zmluvy

Text zmluvy je uložený v našich interných systémoch. Všeobecné obchodné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Údaje o Vašej objednávke a Všeobecné obchodné podmienky Vám zašleme e-mailom.

Zmluvný jazyk

Jazykom pre uzavretie zmluvy je slovenský jazyk.